t: 06 11 92 48 97 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl
t: 06 11 92 48 97 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl

Bedrijfslidmaatschap

Bedrijfslidmaatschap

Een bedrijfslidmaatschap is, anders dan het ‘gewone’ lidmaatschap, niet persoonlijk. Je kunt het lidmaatschap overdragen op een collega van jouw bedrijf of organisatie. Maximaal  drie werknemers van jouw bedrijf of organisatie kunnen aan een bijeenkomst, congres en zomercolleges deelnemen. De factuur gaat naar je werkgever en  die is ook verantwoordelijk voor het voldoen van de contributie, het opzeggen van het lidmaatschap en eventuele mail-, contact- en of postadreswijzigingen.

Net als bij het ‘gewone’ lidmaatschap moeten opzeggingen vóór 1 december van het lopende contributiejaar schriftelijk binnen zijn bij het  secretariaat. Zonder opzegging voor deze datum wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

De kosten voor het bedrijfslidmaatschap bedragen € 450,- per jaar. Hiermee zijn aanvullende kosten voor leden bij deelname aan zomercolleges, congressen en andere extra bijdragen ook voldaan.

Klik hieronder om het inschrijfformulier te downloaden. Dit kan ingevuld per e-mail verstuurd worden naar: info@communicatiekringnijmegen.nl

 

Inschrijformulier

Over ons

De Communicatiekring Nijmegen (CKN) is een vereniging van communicatie-professionals in de breedste zin van het woord in regio Nijmegen. De kring fungeert als platform voor het uitwisselen van inzichten, kennis en ervaringen op het vakgebied en het koppelen van theoretische inzichten aan de praktijk en andersom. Hiertoe organiseert de CKN bijeenkomsten rond relevante thema’s. Deze bijeenkomsten bieden de leden ook de gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.

Contact informatie

Sophie Grandia, voorzitter
T: 06 11924897

Angelique Reijntjes, secretaris

info@communicatiekringnijmegen.nl

Rogier Kersten, penningmeester

 

X
X