t: 06 11 92 48 97 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl
t: 06 11 92 48 97 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl

Bestuur 2018 stelt zich voor

Bestuur 2018 stelt zich voor
januari 31, 2018 Mitchell

Introductie bestuur 2018, rolverdeling en ambitie.

 

Doelstellingen

Het bestuur van 2017 adviseert aan het bestuur 2018 om de ingezette koers door te zetten. In het afgelopen jaar hebben we het resultaat mogen zien van de huidige koers maar we zijn er nog niet. De missie van de CKN is om communicatieprofessionals in Nijmegen en omgeving te verbinden om zo kennis met elkaar te delen, geïnspireerd te raken en nieuwe contacten op te doen.

 

Ledenbestand

In 2017 zijn we van start gegaan met het verjongen van de Kring, dit vanuit het oogpunt om ook in de toekomst een (financieel) gezonde club bij elkaar te houden. Deze lijn wil het kandidaatsbestuur 2018 graag doorzetten.

 

Activiteiten en betrokkenheid

Tevens zijn we van plan om de betrokkenheid onder leden te verhogen. De CKN moet niet alleen voor leden zijn maar ook door leden gedragen worden. Dit wordt dan ook een van de doelstellingen voor volgend jaar. De betrokkenheid beogen wij te verhogen door de leden actief aan te spreken om een bijdrage te leveren. Het bestuur zal zorg dragen voor de ‘grote’ evenementen en haar leden aanspreken om aanvullende activiteiten (kroegcolleges) te organiseren. Vanuit het bestuur zullen proactief faciliteiten geboden worden om dit door leden te laten organiseren. Doelstelling is om 5 kroegcolleges te faciliteren. Er wordt 400 euro begroot per kroegcollege. De kroegcolleges worden aangevuld met door het bestuur geïnitieerde activiteiten. We hebben als doelstelling er drie te organiseren, per bijeenkomst is een bedrag van 500 euro gereserveerd.

 

COMgres en Communicatieprijs

Om deze twee grote activiteiten te organiseren zoekt het bestuur naar kartrekkers die de organisatie van deze activiteiten goed te begeleiden en uit te voeren. Deze kartrekkers krijgen veel vrijheid en kunnen hun eigen team samenstellen. Vanuit het bestuur zal er slechts gecontroleerd worden of de invulling van de activiteiten passend is bij de ambitie van het bestuur en of het financiële plaatje klopt.

 

Professionalisering

Andere belangrijke punten in het beleid van volgend jaar zitten in vernieuwing en professionalisering. Het kandidaatsbestuur 2018 is het unaniem eens met het feit dat de huidige communicatiemiddelen en beleid niet passend is bij een vereniging die staat voor vernieuwing in de communicatiewereld. De activiteiten kunnen moderner, de systemen kunnen verbeterd. Ten eerste contact met de huidige leden verbeteren en ten tweede beter communiceren naar potentieel geïnteresseerden. Ook hiervoor is geld gereserveerd.

 

Rolverdeling

De rolverdeling van de vijf kandidaten is gemaakt op basis van persoonlijke kwaliteiten, de samenstelling van het bestuur en de doelen die we willen bereiken. Er is gezocht naar een balans in de kandidaatsstelling die passend is bij het beleid.

 

Voorzitter

Sophie Grandia stelt zich kandidaat voor voorzitter. Sinds vorig jaar heeft Sophie zitting genomen in het CKN bestuur. Deze ervaring, in combinatie met haar enthousiasme en leeftijd maken haar de geschikte voorzitter. Als voorzitter is zij verantwoordelijk voor contacten met externen, zoals andere communicatiekringen maar ook de werving van leden en uitnodiging van introducees. Ook zal Sophie, samen met Mitchell de interne promotie op zich nemen. Dit betekent aandacht creeëren voor activiteiten en de inschrijvingen managen. Sophie zal komend jaar het gezicht zijn van onze vereniging en aanspreekpunt voor leden en geïnteresseerden.

 

 

 

Secretaris

Angelique Reijntjes stelt zich kandiaat voor secretaris. Als secretaris is zij verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de verenigingsarchieven en de bestuursnotulen. Daarnaast is Angelique eerste aanspreekpunt voor de kroegcolleges. Leden kunnen zich melden bij Angelique en in samenspraak wordt een datum afgesproken en inhoud afgestemd. Ook geeft Angelique in deze rol opvolging aan de introducees die aanwezig zijn bij deze activiteiten. Zij werkt hiervoor nauw samen met de penningmeester, die zorgt dat dit in de financiële huishouding correct verwerkt wordt.

 

Penningmeester

Rogier Kersten neemt de rol van penningmeester op zich. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het houden daaraan en alle bijbehorende financiële verplichtingen. Tevens houdt Rogier hierbij controle over de grotere activiteiten die de CKN organiseert. Dit betekent onder andere het geplande Comgres en de Communicatieprijs.

 

Bestuurslid Innovatie en participatie

Maarten Hardeman zal de rol van algemeen bestuurslid vervullen. Zijn focus ligt op het innoveren van de vereniging en haar activiteiten. Maarten heeft hierop een sterke toekomstgerichte visie die een mooie stip aan de horizon is. Om te testen of we dit werkend kunnen maken, bouwen we hier extra ruimte in.

 

Doel hiervan is om participatie op activiteiten beter te maken en nieuwe vormen van contact te organiseren. In deze rol is hij dus verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe formats en activiteiten. Samen met Rogier houdt hij ook toezicht op de grotere activiteiten en ondersteunt de kartrekkers van deze activiteiten daar waar mogelijk.

 

Bestuurslid ‘Professionalisering’ + vice-voorzitter

Mitchell van der Donk treedt terug als voorzitter en zal zich richten op professionalisering van de CKN als algemeen bestuurslid. Dit houdt in dat de door ons gebruikte systemen onder de loep worden genomen en gekeken wordt naar vernieuwing. Denk hierbij aan het boekhoudprogramma (samen met de penningmeester), CRM/Ledenadministratie (samen met de secretaris) en de communicatieuitingen/branding etc. Om extra input te vergaren zal er ook veel contact zijn met leden en kijken wat zij aan verwachtingen en ideeën hebben. Samen met Sophie zal Mitchell de communicatie naar leden verzorgen.

 

X
X