t: 06 11 92 48 97 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl
t: 06 11 92 48 97 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl

Het bestuur

Bestuur 2018

Het bestuur

De Communicatiekring Nijmegen heeft een bestuur van vijf leden. Het bestuur draagt zorg voor:
•    de organisatie van tenminste vier bijeenkomsten per jaar rond een relevant thema, bij voorkeur in het bedrijf of de organisatie van een van de leden;
•    naleving van de statuten;
•    de externe presentatie van de CKN.

Het bestuur roept aan het begin van elk kalenderjaar een Algemene Ledenvergadering bijeen om onder andere:
•    verslag te doen van het afgelopen jaar, ook financieel;
•    de hoogte van de contributie vast te stellen;
•    het jaarprogramma te bespreken en zo mogelijk te accorderen.

 

Bestuursleden 2018

Meer weten over de plannen van het bestuur 2018? Klik dan hier

Sophie Grandia, voorzitter

T: 0611924897

Angelique Reijntjes, secretaris

Rogier Kersten, penningmeester

Mitchell van der Donk, algemeen bestuurslid en vice-voorzitter

T: 06 34968630

Maarten Hardeman, algemeen bestuurslid

 

Over ons

De Communicatiekring Nijmegen (CKN) is een vereniging van communicatie-professionals in de breedste zin van het woord in regio Nijmegen. De kring fungeert als platform voor het uitwisselen van inzichten, kennis en ervaringen op het vakgebied en het koppelen van theoretische inzichten aan de praktijk en andersom. Hiertoe organiseert de CKN bijeenkomsten rond relevante thema’s. Deze bijeenkomsten bieden de leden ook de gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.

Contact informatie

Sophie Grandia, voorzitter
T: 06 11924897

Angelique Reijntjes, secretaris

info@communicatiekringnijmegen.nl

Rogier Kersten, penningmeester

 

X
X