t: 06 34 96 86 30 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl
t: 06 34 96 86 30 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl

Het bestuur

Bestuur 2016

Het bestuur

De Communicatiekring Nijmegen heeft een Bestuur van vier leden. Dit draagt samen met de programmacommissie zorg voor:
•    de organisatie van tenminste vier bijeenkomsten per jaar rond een relevant thema, bij voorkeur in het bedrijf of de organisatie van een van de leden;
•    naleving van de statuten;
•    de externe presentatie van de CKN.

Het Bestuur roept aan het begin van elk kalenderjaar een Algemene Ledenvergadering bijeen om:
•    verslag te doen van het afgelopen jaar, ook financieel;
•    de hoogte van de contributie vast te stellen;
•    het jaarprogramma te bespreken en zo mogelijk te accorderen.

 

Bestuursleden 2016

Meer weten over het bestuur 2016? Klik dan hier

Mitchell van der Donk, voorzitter

T: 06 34968630

 

Caroline Verhees, secretaris

T: 06 29086839

 

Marieke van Munster-Snieder, penningmeester

T: 06 46851278

 

Jack Broeksteeg, algemeen bestuurslid

 

Programmacommissie:

Jolanda Bosch, Jessica Koning, Sander Ummelen, Rianne Durenkamp

PR-commissie:

Sonja Willems, Hanneke Tax, Gertie Arts

 

Over ons

De Communicatiekring Nijmegen (CKN) is een vereniging van communicatie-professionals in de breedste zin van het woord in regio Nijmegen. De kring fungeert als platform voor het uitwisselen van inzichten, kennis en ervaringen op het vakgebied en het koppelen van theoretische inzichten aan de praktijk en andersom. Hiertoe organiseert de CKN bijeenkomsten rond relevante thema’s. Deze bijeenkomsten bieden de leden ook de gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.

Contact informatie

info@communicatiekringnijmegen.nl

Mitchell van der Donk, voorzitter
T: 06 34968630
E: mitchell@communicatiekringnijmegen.nl

Caroline Verhees, secretaris
T: 06 29086839

Marieke van Munster-Snieder, penningmeester
T: 06 46851278

X