t: 06 11 92 48 97 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl
t: 06 11 92 48 97 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl

Ontwikkeling crisiscommunicatie vanaf WO II.

Ontwikkeling crisiscommunicatie vanaf WO II.
november 27, 2015 Dorus

Ontwikkeling crisiscommunicatie vanaf WO II.

Sinds de tweede Wereldoorlog is er veel veranderd in de wereld van crisiscommunicatie. Zo was er tijdens de watersnoodramp in 1953 nog een grote afstand te vinden tussen de overheid en de bevolking. Er gaat zelfs het verhaal dat de Commissaris van de Koningin verder sliep, nadat hij van de ramp op de hoogte werd gesteld. Waar of niet, hierna was er gelukkig meer plaats voor dialoog tussen de overheid en de burger. Dialoogvorming is echter niet de enige ontwikkeling in crisiscommunicatie sinds die tijd. Zo speelde tijdens de Bijlmerramp in 1992 de gemeente voor het eerst een grotere rol bij crisiscommunicatie. Zeventien jaar later vond er een andere ontwikkeling plaats: zo werd de crisiscommunicatie totaal verrast door alle berichtgeving op social media. Dit zorgde voor discrepantie tussen de boodschap en het beeld. Momenteel is transparantie steeds meer van toepassing. Door onzekerheden aan te geven en actuele beelden te geven, ontstaat er geen verkeerd beeld van de situatie. Daarbij is crisiscommunicatie tegenwoordig niet enkel informatie overbrengen, maar focust het zich daarbij ook om eerst de bredere maatschappelijke impact te zien en van daaruit terug te redeneren.

crop_3375062

 

Crisismanagement is samenwerking

Allereerst: bij een ramp zijn overreactie of de ramp heel klein houden nooit goed. Verder zijn er wel draaiboeken, maar deze zijn enkel gemaakt vanuit het oogpunt van hulpdiensten. Dus wat werkt dan wel? Het is van belang een balans te zoeken tussen twee planningsmodellen: ‘chaos, controle & demand’ en ‘contuinity, cooperation & coordination’. Hierbij gaat het eerste model uit dat er chaos ontstaat tijdens een ramp, de capaciteit over bestaande structuren daalt en wegens wantrouwen een nieuw top-down structuur van gezag opgesteld moet worden in een nieuw, gesloten systeem. Het  contuinity, cooperation & coordination model gaat hier juist tegenin. Willem Treurniet benadrukte in dit college dan ook dat de inhoudelijke taken van bestaande structuren door crisiscommunicatie niet veranderen. Zo houdt een brandweer zich ook tijdens de ramp nog steeds bezig met een brand te blussen. Men moet dus toe naar een houding toe van: welke partijen zijn al bezig en welke coördinatie is er nog nodig door de Openbare Orde en Veiligheid?

0 Reacties

Laat een reactie achter

X
X