t: 06 11 92 48 97 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl
t: 06 11 92 48 97 | e: info@communicatiekringnijmegen.nl

Grondslag Communicatiekring

Doelstellingen

Communicatiekring Nijmegen wil:

  • een platform zijn voor uitwisseling van inzichten, kennis en ervaringen tussen vakgenoten in de regio;
  • een bijdrage leveren aan een verdere verdieping van het communicatievak in al zijn schakeringen;
  • de ontwikkelingen in de (Eu)regio in kringverband volgen en waar mogelijk ondersteunen;
  • een informele ontmoetingsplaats zijn voor geestverwanten;
  • de collectieve belangen van de leden dienen.

Vereniging met statuten

De CKN is een vereniging met Statuten en een Huishoudelijk Reglement, die als richtsnoer dienen voor alle leden en activiteiten. De Statuten zijn op 26 januari 2006 notarieel vastgelegd. Het Huishoudelijk Reglement is op 25 januari 2007 in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. De tekst van beide stukken vindt u hieronder als te downloaden PDF-document.

Statuten downloaden
Huishoudelijk reglement downloaden

Over ons

De Communicatiekring Nijmegen (CKN) is een vereniging van communicatie-professionals in de breedste zin van het woord in regio Nijmegen. De kring fungeert als platform voor het uitwisselen van inzichten, kennis en ervaringen op het vakgebied en het koppelen van theoretische inzichten aan de praktijk en andersom. Hiertoe organiseert de CKN bijeenkomsten rond relevante thema’s. Deze bijeenkomsten bieden de leden ook de gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.

Contact informatie

Sophie Grandia, voorzitter
T: 06 11924897

Angelique Reijntjes, secretaris

info@communicatiekringnijmegen.nl

Rogier Kersten, penningmeester

 

X
X